Privacybeleid

 

Stichting Muziekproducties TXL respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Stichting Muziekproducties TXL heeft deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Delen met derden

Stichting Muziekproducties TXL zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het aanmeldformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Stichting Muziekproducties TXL gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Stichting Muziekproducties TXL, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Stichting Muziekproducties TXL kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je je aanmeldt voor een project en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan ons verstrekt. Bij Stichting Muziekproducties TXL kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor het specifieke project waar je aan mee wilt doen.

Stichting Muziekproducties TXL verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen.
Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van een project.
Stichting Muziekproducties TXL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Stichting Muziekproducties TXL zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Stichting Muziekproducties TXL maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

Stichting Muziekproducties TXL maakt geen gebruik van Google Analytics.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@muziekproductiestxl.nl. Stichting Muziekproducties TXL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Stichting Muziekproducties TXL is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.